Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile site-ului www.test-imm.ro / aplicației Test IMM

Afisare: 12 decembrie 2018 
Bun venit pe www.test-imm.ro!
Vă mulţumim pentru utilizarea produselor şi a serviciilor noastre („Serviciile”). Serviciile sunt oferite de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM, având sediul social în Bucureşti, Piaţa W. Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, cod fiscal RO5541651, înregistrată în Registrul Special Federații Secțiunea I la poziția nr. 9/2009. Datele de contact ale CNIPMMR sunt e-mail office@cnipmmr.ro și telefon 021.312.68.93.
Tarifele aferente serviciilor oferite: serviciile oferite prin intermediul acestui site/aplicații sunt gratuite pentru toți utilizatorii. Nu există cheltuieli asociate cu livrarea serviciilor.
Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie.
Serviciile noastre sunt variate şi, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare. În cazul anumitor Servicii, există Termeni şi condiţii suplimentare, iar, dacă utilizaţi acele Servicii, Termenii şi condiţiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. şi CNIPMMR.
Utilizarea Serviciilor noastre
Trebuie să respectaţi toate politicile puse la dispoziţie în cadrul Serviciilor.
Nu utilizaţi Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi Serviciile sau să le accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de CNIPMMR. Puteţi utiliza Serviciile numai conform legii. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectaţi Termenii şi condiţiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.
Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciilor. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciile.
Serviciile noastre afişează un anumit conţinut care nu aparţine CNIPMMR. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie. Putem examina conţinutul pentru a stabili dacă este ilegal sau dacă încalcă politicile noastre şi putem elimina sau refuza să afişăm conţinutul despre care considerăm, în mod rezonabil, că încalcă politicile noastre ori legea. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că examinăm conţinutul; prin urmare, nu presupuneţi că îl examinăm.
În ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri privind serviciile, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări.
Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.
Contul dvs. 
Pentru a utiliza unele dintre Servicii, poate fi necesar un Cont. Puteţi să vă creaţi propriul Cont sau Contul vă poate fi atribuit de un administrator. Dacă utilizaţi un Cont atribuit de un administrator, se pot aplica Termeni şi condiţii diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul.
Pentru a vă proteja Contul, păstrați parola confidențială. Purtați întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Contului. Încercați să nu reutilizați parola Contului pentru aplicații terță parte.
Informațiile colectate și utilizarea acestora. Dezabonare. Transmiterea informațiilor către terți.
Pentru înregistrarea unui Cont în cadrul website-ului www.test-imm.ro și a aplicației mobile asociate vor fi colectate următoarele date despre dumneavoastră: nume, prenume, e-mail, numele companiei dumneavoastră, codul unic de identificare pentru aceasta, forma de organizare. Toate aceste date vor fi colectate prin intermediul formularului de înregistrare din site/aplicația mobile. Toate informațiile colectate în acest sens vor fi utilizate cu scop pur statistic / de cercetare pentru analizele realizate de CNIPMMR asupra propunerilor de politici publice.
Dezabonarea de la notificările primite prin intermediul aplicației va fi realizată prin ștergerea Contului sau prin transmiterea unei solicitări în acest sens către adresa de e-mail de contact stabilită prin prezentul document.
Transmiterea informațiilor colectate către terți va fi realizată numai în mod centralizat, în scopul cercetărilor realizate de către CNIPMMR, prin anonimizarea informațiilor cu caracter personal (nume, prenume, date de contact), aceste informații nefiind relevante pentru scopul cercetărilor derulate prin intermediul site-ului / aplicației mobile.
Datele  vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, intrata in vigoare in  25 mai 2018 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), transmisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.
Protejarea confidenţialităţii şi a drepturilor de autor
Politicile de confidențialitate CNIPMMR explică modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord că CNIPMMR poate să utilizeze datele respective. 
Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform dispozițiilor legale în vigoare.
Oferim informaţii care ajută proprietarii drepturilor de autor să îşi gestioneze proprietatea intelectuală online. În cazul în care consideraţi că vă sunt încălcate drepturile de autor şi doriţi să ne înştiinţaţi, puteţi găsi informaţii despre trimiterea notificărilor şi despre politica CNIPMMR cu privire la răspunsul la notificări.
Conţinutul dvs. în cadrul Serviciilor noastre
Anumite Servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.
Când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut în cadrul Serviciilor sau prin intermediul acestora, acordați CNIPMMR (și părților cu care lucrăm) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine cu Serviciile noastre), comunicarea, publicarea, executarea publică, afișarea publică și distribuirea respectivului conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătățire a Serviciilor, precum și de dezvoltare a unor servicii noi. Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi Serviciile noastre. Anumite Servicii vă pot oferi modalităţi de accesare şi de eliminare a conţinutului furnizat către respectivul Serviciu. De asemenea, anumite Servicii au Termeni şi condiţii sau setări care restrâng domeniul de utilizare a conţinutului trimis în cadrul respectivelor Servicii. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți către Serviciile noastre.
Dacă aveți un Cont, este posibil să afișăm Numele profilului, Fotografia de profil și acțiunile dvs. pe care le întreprindeți în cadrul site-ului sau în cadrul aplicațiilor terță parte conectate la Cont (de exemplu, recenziile pe care le scrieți și comentariile pe care le postați) în Serviciile noastre, inclusiv să le afișăm în anunțuri sau în alte contexte comerciale.
Puteţi afla mai multe informaţii despre modul în care CNIPMMR utilizează şi stochează conţinutul în politica de confidenţialitate sau în Termenii şi condiţiile suplimentare pentru anumite Servicii. Dacă trimiteţi feedback sau sugestii despre Servicii, putem utiliza feedbackul sau sugestiile respective fără a avea nicio obligaţie faţă de dvs.
Despre programele software din cadrul Serviciilor
Când un anumit Serviciu necesită sau include programe software descărcabile, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul dumneavoatră atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite Servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizarea automată.
CNIPMMR vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat ca parte a Serviciilor. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de CNIPMMR, în modul permis de prezenţii Termeni şi condiţii. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.
Modificarea şi încetarea furnizării Serviciilor
Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu.
Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dvs. De asemenea, CNIPMMR poate întrerupe furnizarea Serviciilor către dvs. sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru Serviciile respective.
Considerăm că dumneavoastră sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea unui Serviciu, în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil şi în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul respectivului Serviciu.
Garanţii şi declinarea responsabilităţii
Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine şi atenţie rezonabil din punct de vedere comercial şi sperăm că vă va face plăcere să le utilizaţi. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu Serviciile.
Cu excepţia prevederilor explicite din prezenţii Termeni şi condiţii sau din Termenii şi condiţiile suplimentare, CNIPMMR şi furnizorii sau distribuitorii săi nu fac nicio promisiune specială în legătură cu Serviciile. De exemplu, nu ne luăm niciun angajament cu privire la conţinutul din cadrul Serviciilor, funcţiile specifice disponibile prin intermediul Serviciilor, fiabilitatea, disponibilitatea şi capacitatea acestora de a vă satisface cerinţele. Furnizăm Serviciile „ca atare”.
Anumite jurisdicţii prevăd unele garanţii, cum ar fi garanţia implicită de vandabilitate, conformitate cu un anumit scop şi neîncălcare a prevederilor legale. În limita prevederilor legale, excludem toate garanţiile.
Răspunderea pentru Serviciile noastre
În măsura permisă de lege, CNIPMMR, furnizorii şi distribuitorii CNIPMMR nu vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive.
În limitele permise de lege, răspunderea totală a CNIPMMR, a furnizorilor şi a distribuitorilor săi pentru orice reclamaţii în baza prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la suma pe care ne-aţi plătit-o pentru utilizarea Serviciilor (sau, la alegerea noastră, se limitează la a vă furniza din nou Serviciile).
CNIPMMR, furnizorii şi distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil
Recunoaştem că, în unele ţări, este posibil să aveţi drepturi legale în calitate de consumator. Dacă utilizaţi Serviciile în scop personal, atunci nicio prevedere a prezenţilor Termeni şi condiţii sau a oricăror Termeni şi condiţii suplimentare nu limitează drepturile legale ale consumatorilor, la care nu se poate renunţa prin contract.
Utilizarea Serviciilor noastre pentru afaceri
Dacă utilizaţi Serviciile noastre în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezentele cerințe încluse în “Termeni şi condiţii”. Compania respectivă va apăra şi va despăgubi CNIPMMR, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acesteia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.
Despre prezenţii Termeni şi condiţii
Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Vom posta notificările cu privire la modificarea Termenilor şi condiţiilor suplimentare în cadrul Serviciului în cauză. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente unui Serviciu, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea Serviciului respectiv.
În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi condiţiile suplimentare.
Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre CNIPMMR şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.
Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).
Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.
Termeni şi condiţii se aplică conform legislației în vigoare. În caz contrar, în cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciile, sunteţi de acord să se aplice legislaţia română. 
Pentru informaţii despre modul în care puteţi să contactaţi CNIPMMR, accesaţi pagina noastră de contact din site/aplicație.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.