Despre proiect

PROIECT - POCA
Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM
 
Beneficiar: Consiliul Național al IMM-urilor din România, în calitate de beneficiar, implementează în perioada, proiectul 
Titlu: Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”.
Perioada de implementare: 14 martie 2018 - 13 iulie 2019
 
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității operaționale și administrative a CNIPMMR de a fundamenta, elabora și susține politici publice în aria sa de activitate și expertiză, respectiv reprezentarea unitară și eficace a IMM-urilor și a mișcării patronale din România la nivel național și internațional și susținerea dezvoltării competitivității și performanțelor din acest sector. Principalul punct de concentrare în cadrul acestui proiect va fi reprezentat de o mai bună implementare a utilizării testului IMM în procesele legislative din România.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Susținerea capacității CNIPMMR de a formula alternative de politici publice prin realizarea de acțiuni de formare-instruire pentru un numar de 120 de persoane.
2. Fundamentarea, elaborarea și promovarea unei politici publice alternative cu privire la aplicarea principiului “a gândi întâi la scara mica”, principiu prevazut în Small Business Act, prin realizarea unei analize care va viza identificarea modului în care metodologia instituită prin ordinul nr. 698 din 4 iunie 2014 a fost aplicată și respectată de către organismele vizate de aceasta reglementare. 
 
Grupul țintă vizat este format din 120 de reprezentanți ai CNIPMMR ce vor participa la acțiuni de formare-instruire în vederea dezvoltării capacității acestora de a fundamenta, elabora și promova propuneri de politici publice. 
Activitati:
1.     Fundamentarea și elaborarea politicii publice alternative cu privire la evaluarea impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM:
-        Analiza care vizează identificarea modului în care metodologia instituită prin ordinul nr. 698 din 4 iunie 2014 a fost aplicată și respectată de către organismele vizate de această reglementare
-        Derularea unei analize asupra bunelor practici la nivel european în ceea ce priveste aplicarea testului IMM, inclusiv prin realizarea unei vizite de studiu într-una din țările care a înregistrat progrese majore în acest domeniu de la momentul adoptarii SBA.
2.     Derularea unor acțiuni specifice în vederea obținerii de feedback asupra politicii publice alternative elaborate din partea actorilor relevanți:
-        3 mese rotunde cu reprezentanți ai instituțiilor vizate de politica alternative
-        Realizarea unei aplicații mobile dedicate ce va reprezenta modalitatea prin care urmează a fi realizată consultarea cu actorii relevanți asupra politici publice alternative propuse în cadrul proiectului.
3.     Definitivarea politicii publice alternative și promovarea sa la nivelul instituțiilor publice relevante și abilitate pentru implementarea sa și în rândul IMM-urilor
-        1 workshop-uri tematice promovare politica publica (minim 20 persoane)
4.     Instruirea reprezentanților din cadrul CNIPMMR cu privire la fundamentarea și elaborarea de politici publice.
-        acțiuni de formare-instruire pentru un numar de 120 de persoane.
 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
·       Politică publică alternativă în domeniul evaluarii impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM, elaborată și promovată,
·       Reprezentanți din cadrul CNIPMMR formați în domeniul fundamentării și elaborării de propuneri de politici publice.
·       Astfel, rezultatul programului este reprezentat de creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.