Susţineţi creșterea salariului minim pe economie de la 1.900 lei la 2.080 lei și la 2.350 lei?

03 aprilie 2019 - 31 mai 2019, 5 minute, deschis

În ședința din data de 9 nov. 2018 a Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Muncii s-a prezentat proiectul Hotărârii de Guvern pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu următoarele prevederi:
- “Începând cu data de 1 decembrie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 12,53lei/oră”;
- “Începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii superioare cu vechime în muncă de cel puțin un an, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileștela 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră”;
- “Începând cu data de 1 decembrie 2018, pentru personalul cu vechime în muncă peste 15 ani, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileştela 2.350 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 14,157 lei/oră”.
Vă invităm să va exprimaţi punctul de vedere cu privire la aceste creşteri salariale propuse, care vor viza un numar important de salariati din mediul privat. 

Detalii

SONDAJ PRIVIND MODUL DE APLICARE A REGLEMENTĂRILOR PENTRU TRECEREA CONTRIBUȚIILOR DE LA ANGAJATOR LA SALARIAT

02 aprilie 2019 - 30 iunie 2019, 5 minute, deschis

Prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a dispus că în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (reforma trecerii unei părți a contribuțiilor la salariat):
- în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie; 
- în unităţile în care există încheiat contract/acord colectiv de muncă este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare; 
- în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor; 
- în unităţile în care nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.
În perioada 12-18.12.2017, CNIPMMR realizează un amplu sondaj privind modul de aplicare a reglementărilor pentru trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat. Opiniile respondenţilor vor fi centralizate şi transmise Domnului Prim-Ministru, Miniştirilor cu competenţe în acest domeniu, mass-media. 

Detalii

4

Teste IMM

27

Întrebări

94

Utilizatori

425

Răspunsuri

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.